ES-Systém, spol. s r.o. - Slaboproudé a silnoproudé instalace

ISO 9000:2000, ISO 140001

POLITIKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU NA OBDOBÍ 2007 - 2009

Základní orientací společnosti ES Systém spol. s r.o. je být tržně orientovanou společností, zaměřenou na zákazníka a zákaznický servis a schopnou konkurenceschopnosti v oblasti svého podnikání.

V této souvislosti je stanovená politika vyjádřena v hlavních cílech:

 • udržet stávající zákazníky a získat nové,
 • znát skutečné potřeby a požadavky našich zákazníků,
 • poskytovat vysokou a stabilní kvalitu služeb,
 • zvyšovat míru spokojenosti zákazníků a péči o ně,
 • neustále zlepšovat efektivitu a účinnost procesů,
 • zlepšovat management zdrojů,
 • vytvářet konkurenční výhody a vyšší hodnoty pro zákazníky ve srovnání s konkurencí.
 • Ve vztahu k životnímu prostředí se vedení Společnosti zavazuje:

 • plnit požadavky platných právních předpisů na ochranu ŽP a jiné požadavky, ke kterým se společnost zavázala,
 • pečovat o ŽP při realizaci díla a ostatních činnostech společnosti, a to prevencí a neustálým zlepšováním podmínek pro dodržování ochrany ŽP,
 • trvale hledat možnosti snižování spotřeby energií a potřebných materiálů, hledat možnosti materiálového a energetického využívání produkovaných odpadů,
 • hodnotit dopady na ŽP při zavádění nových činností ještě před rozhodnutím o jejich realizaci,
 • vyžadovat od partnerů a kontraktorů firmy šetrný přístup k ŽP a seznamovat je s používanými postupy a vyžadovat jejich uplatňování.
 • V Praze dne 30.07.2007
  Lubomír Kučera

Copyright © 2005 ES-Systém, spol. s r.o.